Senast uppdaterad den 20:e februari 2014 klockan 21:31

Styrelsen


Styrelsens Sammansättning
Ordförande:    Hans Andreasson
Sekreterare:    Birgitta Lindahl
Kassör:          Frida Carlsson
Ledamöter:      Tord Nilsson och Ann-Marie Andersson
Mailadress till oss är styrelsen@varbergsfolkdansare.se


copyright Varbergs Folkdansare